Powered by EverLive.net
Voor bouwbedrijf EBU heb ik een voor de E+ campagne, om energiepositief wonen onder de aandacht te brengen, het logo en een mailing ontworpen.

*Deze opdracht heb ik in dienst van Frappant gemaakt.

© 2020    Gerjan Menge | Privacyverklaring